Dotazník

Pro zjištění Vašich přání a preferencí jsme připravili DOTAZNÍK, jenž Vám má pomoci, abyste měli možnost nám lépe sdělit, co od své zahrady očekáváte a my abychom při vymýšlení a projektování zahrady nezapomněli na žádný z Vašich požadavků…

OBJEDNATEL (zadavatel)
Telefon
E-mail
Adresa (bydliště)
Adresa (realizace)
DOTAZNÍK - DOMLUVA O ROZSAHU ÚPRAV:
Je možné uvést jednu či více z uvedených možností, upřesnit na volný řádek. Pokud Vám není jasné, co vyplnit, dopsat, ponechte kolonku prázdnou nebo zapište třeba znaménko "+" – nejasnosti dořešíme při osobní konzultaci

PROJEKT (rozsah: projekt bude zpracován na PC, půdorys, seznam rostlin, prostorová zobrazení – pohledy; konzultace návrhu; CD s projektem apod.)

TRÁVNÍK
: vyhovuje mi stávající porost - ponechat / upravit jen poškozená místa / kompletní založení nového trávníku: založení výsevem nebo drnováním (hotový trávník); odplevelení trávníku, hnojení, prořezání – vertikutace…: typ trávníku: reprezentační / okrasný/ běžný / zátěžový – hřišťový/ bylinný trávník – květnatá louka apod.

VÝSADBY
(požadavky na ovocné stromky, drobné ovoce, záhony na zeleninu; živé ploty volně rostoucí či stříhané; ostatní výsadby; skalka?; uveďte i Vaše případné požadavky na konkrétní rostliny, které se Vám líbí, apod.; chcete použít vzrostlé stromy a ostatní rostliny nebo postačí vysadit menší velikosti; stávající rostliny na pozemku: ponechat / vykácet/ posoudit jejich vhodnost – konkrétně jednotlivé stromy a keře…)

POUŽITÍ KAMENŮ
(jistě ano / jistě ne / uvážit; jaký typ kamenů preferujete – velké balvany, oblázky, kačírek, lomový kámen, žula, zvolit podle vhodnosti na zahradu…)

CHODNÍKY, ZPEVNĚNÉ PLOCHY
(uvést odkud kam; rozsah, šířka, předpokládaný materiál apod.):

OPĚRNÉ ZÍDKY, SCHODIŠTĚ
(kde, výška, materiál apod..):

ODPOČINKOVÉ
PRVKY: OHNIŠTĚ, KRB, LETNÍ KUCHYNĚ, ALTÁN, PERGOLA, BAZÉN (typ, velikost, zastřešení, vybavení…) apod.: .

DĚTSKÉ PRVKY V ZAHRADĚ
(ano / ne / jejich druh, typ, počet, velikost, umístění…): pískoviště (rozměr:……./ houpadlo na pružině / houpačky různých typů: závěsná, kládová…/ kolotoč / prolézačky dřevěné, trubkové, lanové apod./ domeček pro děti / tabule na kreslení / atd.

OSVĚTLENÍ
(ano / ne / uvážit; přibližný počet světel, typ apod.):

DALŠÍ PRVKY V ZAHRADĚ
, např. SKLENÍK, SUŠÁK apod.

VODNÍ
PRVKY: JEZÍRKO, RYBNÍK, POTOK apod. (jistě ano / jistě ne / uvážit):

TERÉNNÍ
MODELACE (považuji je za potřebné / možné / nepotřebné; uvést případný rozsah apod.)

DALŠÍ POŽADAVKY, POZNÁMKY

Obdržené podklady
(kopie katastrální mapy, zastavovací plán, části ze stavebního projektu – půdorys domu, pohledy; originál - vrátit! / kopie – možno ponechat?):

PŘEDPOKLÁDANÁ CENA PROJEKTU
(od – do):

PŘEDPOKLÁDANÁ CENA REALIZACE
(zpravidla dle cenové nabídky na základě připraveného projektu):