Praha

Velká zahrada u vily z třicátých let 20. století. Úpravy zahrady probíhají dlouhodobě. Nejprve byla provedena probírka původních a náletových porostů keřů a stromů. Následně bylo započato s úpravami zahrady především v části podél ulice a vedle vily. K ponechaným cenným původním vzrostlým porostům byly dosázeny nové stromy a keře, které tvoří pohledové odclonění zahrady od ulice. V centrílní části byla na jemně modelovaném terénu založena reprezentativní trávníková plocha doplněná solitérními stromy, travami a později ještě velkými kameny. V další části zahrady byly původně ponechány vzrostlé stříbrné smrky a zeravy obrovské. Hurikán Kyrill zde však udělal paseku. Po odklizení mnoha kubíků dřeva jsme zde založili vřesoviště se zakrslými jehličnany, trávami, kvetoucími keři apod. V galerii jsou fotky z průběhu cca 5 let budování těchto částí zahrady.


Horažďovice

Na prvních přiložených fotkách je vidět původní stav na začátku úprav. Prudký, sekáním neudržovatelný svah u domku jsme zpřístupnili jednoduchého schodiště z kamene. Patu svahu jsme opevnili zapuštěním větších kamenů a suchou kamennou zídkou. Svah jsme pomocí kamenů rozdělili na menší terasy a osázeli jsme ho skalničkami a menšími keříky. Na rovné ploše mezi svahem - skalkou a domkem jsme založili pobytový trávník.


Letiny

Původně volná pouze travnatá plocha mezi domem a ulicí byla námi zpestřena a doplněna o

borovice limby, převislou sakuru, kvetoucí keře, živý plot na odstínění pohledů od ulice k bazénu... V úpravě jsme použili velké kameny (ukládané na svá místa pomocí jeřábu). V části jsme použili i menší valounové plochy. Ostatní výsadby jsou namulčovány kůrou.Klatovy

Fotografie dokumentují přeměnu koutu zahrady před domem. Původní porost skalníků a jalovců byl zlikvidován. Provedli jsme terénní úpravy, doplnění a vylepšení půdy, pro kyselomilné dřeviny jsme doplnili rašelinu. Podél podezdívky plotu jsme uložili nopovou fólii pohledově krytou hloubkově mořeným prknem. Vytvarovaný terén jsme doplnili velkými, jeřábem ukládanými kameny. Následná výsadba stromečků, keříků a trvalek dá úpravě promenlivost, barevnost, zajímavost. Povrch půdy jsme nakonec namulčovali drcenou kůrou.


Plánice

Na první fotce je původní stav zahrady v době stavebních úprav domu. Původní betonovou skruž studny jsme nahradili kamenným obezděním. Kompletní oplocení z přírodního kamene a dřevěných, tlakově mořených planěk (upevněných nerezovými vruty na žárově zinkovaných nosnících - rýglech) je rovněž naším výtvorem.  Další stavební úpravy, dlažby, terénní úpravy, výsadby a založení trávníku nejsou na fotkách patrné.


Klatovy

Terénní, stavební a zahradní úpravy u rodinného domku. Hlavní důraz při úpravách byl kladen na perfektní vzhled před domkem a poblíž terasy a bazénu. Děti se mohou vyřádit na dětském hřišti s lanovkou, lezecí věží, pískovištěm, houpačkami a skluzavkou. Úpravy následně pokračovalyi do dalších částí pozemku. Rovněž bylo založeno menší hřiště pro fotbálek... Vizualizaci projektu této zahrady můžete shlédnout v sekci Projekty zahrad + vizualizace (3D), animace: "Spadla z oblakov" a "Cesta tam a zase zpátky".


Klatovy

Zahrada u sousedního rodinného domu. Kompletní přerod zahrady, doplnění o skleník, náhrada betonových prvků výstavba pobytové terasy za domem ohraničené kamennou zídkou, doplňující zahradní náladové osvětlení, uzavření zarady oplocením proti útěkům domácích mazlíčků, přesun ovocných stromů do zadní části zahrady, terénní úpravy, výsadby, znovuzatravnění zbývajících ploch.


Zámek Životice

Úprava okolí venkovského barokního zámečku: komunikace, parter, terasy a opěrné zídky, zadní část zahrady.

Na fotkách je zachycen původní stav před úpravami a stav po úpravách.

Namísto neupravených pouze šedivých štěrkových cest byly zhotoveny tzv. "suché kalené" cesty ohraničené žulovými obrubami. Použita byla vzhledově přijatelnější drť světlé hnědobéžové barvy.

Úpravy parteru jsou jednoduchou reminiscencí barokních úprav: stříhané živé plůtky a tvarované dřeviny - zimostráz (Buxus), tis (Taxus), ornamentální výsadba pokryvných růží ohraničená levandulemi, na ohradní zdi jsou upevněné treláže s pnoucími růžemi, břečťanem apod.

Zadní část zámecké zahrady je řešena ve volném, přírodně krajinářském stylu. Dominuje jí ohromná staletá lípa a její mladší kolegyně solitérně umístěná v travnaté ploše.