Obec Prádlo

Úprava hřbitova a zušlechtění návsi. Na hřbitově byla rekonstruována - nově založena základní cestní síť, odstraněny neudržované proschlé zeravy (tůje) atd.. Jako ohledová dominanta hřbitova byl vztyčen velký dřevěný kříž z mořených dubových hranolů. Nově byly podél hlavní cesty z betonové dlažby vysázeny nízké živé plůtky ze zimostrázu (Buxus). Upravena byla nová cesta a vchod od parkoviště vedle hřbitova. Za hřbitovní zdí byly vysázeny vzrostlé borovice na pohledové odstínění zemědělských provozních budov.


Obec Kvášňovice

Sadové úpravy několika míst v obci: hřbitov a prostranství před kostelem, hřiště a jeho okolí, náves a studánka za obcí.

byla vybudována základní cestní síť ("divoká" dlažba ze žulových odseků), opěrné zídky, rekonstruován přívod vody; byla upravena plocha pro kontejnery na odpad; před kostelem byla upravena schodiště s kovaným zábradlím, byly zhotoveny nové brány na hřbitov. Před kostelem bylo zřízeno odpočívadlo s kamenným stolem. Nově byl vybudován přístřešek na popelnice tříděného odpadu. Nevhodné výsadby byly zrušeny, nové byly založeny, ostatní plocha byla zatravněna.

Hřiště: nově založené asfalfové hřiště na nohejbal a další sporty a úprava okolí, zřízení dvou schodišť, oprava studny.

Náves a okolí hasičské zbrojnice: drobné sadové úpravy, nově osazený kříž.

Studánka za obcí: nové vyzdění, zakrytí a zpřístupnění studánky, úprava okolí.


Hrad, zámek a galerie Klenová

Znovuzazelenění plochy na klenbách: proti sesouvání a splavování zeminy byla zhotovena konstrukce z pletiva a dřevěných kůlů; na tuto konstrukci byla rozprostřena zem a zaseta travobylinná směs typu "suchá stráňka". Plocha byla překryta hrubou kokosovou rohoží. Do převisajícího okraje byly ještě dosazeny suchomilné skalničky - rozchodníky a netřesky.

Osázení tzv. jižní zahrady suchomilnými kvetoucími trvalkami.

Jednoduchá úprava okolí Vily Paula: výsadba nízkých stříhaných živých plůtků ze zimostrázu (Buxus), založení trávníků výsevem.

Osázení střechy kůlny nenáročnými skalničkami, kamenná rovnanina proti splavování zeminy a na zakrytí okrajů hydroizolační fólie.Boží muka Nepomuk

Chlebíčkovská boží muka pocházejí z druhé poloviny 17. století. Po stranách božích muk rostly dvě lípy. Vlivem růstu kořenů lip a absence řádného základu byla boží muka nakloněna.

Při aktuálních úpravách bylo odstraněno torzo staré lípy i pařez na protilehlé straně. Boží muka byla vyzvednuta. Byl zhotoven masívní betonový základ, na který byla chlebíčkovská muka zpět instalována. Po stranách božich muk byly opět vysazeny lípy; tentokrát však do větší vzdálenosti, než rostly původní lípy. Okolní terén byl urovnán a zatravněn.

Je zpracován architektonický návrh na doplnění místa o jednoduché posezení v přírodním, rustikálním stylu (kámen, dřevo). Místo by se tak mohlo stát odpočinkovou zónou pro cykloturisty apod.