Projekty

Na základě ÚVODNÍ SCHŮZKY NA MÍSTĚ BUDOUCÍCH ZAHRADNÍCH ÚPRAV se pustíme do přípravy projektu.

Při navrhování využíváme specializovaný profesionální český počítačový program SADOVNICKÁ PROJEKCE (vždy v nejnovější verzi). Tento program je schopen ukázat Vám navržené zahradní úpravy v prostorovém zobrazení VIZUALIZACE - 3D z libovolného místa v úpravě a navíc počítá se změnami vzhledu zahrady jak během dne, tak během roku a během několika let a desetiletí: znázorní barevné a tvarové změny rostlin, kvetení, jarní a podzimní zbarvení stromů a keřů, opadané či stálezelené dřeviny v zimě, úhel a směr slunečních paprsků ráno, v poledne či večer, v létě či v zimě (stín, osluněná místa) apod. Ukázky vizualizace najdete ve fotogalerii.


Jsme si vědomi toho, že počítačová vizualizace zahrady pomocí počítače je schématická a nemůže přesně postihnout proměnlivost přírody ani do detailů zobrazit další prvky v zahradách. Přesto jsou tato zobrazení dostatečně názorným přiblížením vzhledu budoucí zahrady. Posuďte sami ve fotogalerii (sem vložit odkaz).

Jsme schopni návrh úprav připravit jak pro zahrádečku "malou jako dlaň", tak i pro rozsáhlou zahradu, pro veřejné prostranství, park atd.

Námi vytvořený PROJEKT OBSAHUJE obvykle následující části: průvodní text, půdorys úprav (situaci), několik prostorových zobrazení (vizualizace – 3D), seznam rostlin, dle potřeby i podrobnější technickou zprávu a výkaz výměr a počtů…; obvykle klientovi připravíme celý projekt i v digitální podobě na CD. Na CD je uložen i program Prohlížeč projektů Sadovnické projekce, takže si klient sám může na svém počítači navržený projekt prohlížet (důkladněji a více v klidu, než je tomu při prezentaci projektu u nás v kanceláři).

 

Realizace

V případě, že máte zájem o realizaci připraveného projektu, uzavřeme s Vámi SMLOUVU O DÍLO a hurá na věc!


Než se však pustíme do díla, je někdy nutné mít vyřízené STAVEBNÍ POVOLENÍ (ohlášení či územní souhlas dle požadavků Stavebního zákona). Tyto formality jsme schopni vyřídit. Naprostá většina zahradních úprav se však bez stavebního povolení obejde.


V případě potřeby KÁCENÍ STROMŮ je nutné i povolení od obecního úřadu (dle Zákona na ochranu přírody a příslušné vyhlášky je nutné u stromů s obvodem kmene nad 80 cm měřeno ve výšce 130 cm a u porostů nad 40 m2).

 

POSTUP PRACÍ je u každého projektu individuální. Obecně platí, že postupujeme od případného odstranění stávajících nevhodných staveb a kácení dřevin přes hrubé terénní úpravy (dle potřeby se skrývkou ornice), přes rozvody inženýrských sítí, výstavbu staveb a drobných objektů, přes zídky a zpevněné plochy až konečně k vlastním zahradnickým pracím s rozprostřením ornice a jejímu zpracování, výsadbě stromů, keřů, trvalek apod....Končíme zpravidla založením trávníku a to buď výsevem anebo rozprostřením předpěstovaných travních koberců (zelená zahrada během jednoho dne - viz fotogalerie).

Tím zpravidla naše tvůrčí činnost vrcholí, zahrada se zelená a roste a klient má možnost ji plně využívat.

 

 

Údržba

V zahradě – co bychom si namlouvali opak - nikdy práce nekončí.

NEEXISTUJÍ BEZÚDRŽBOVÉ ZAHRADY!


JEDNODUCHÁ ÚDRŽBA
: Při naší tvorbě zahrad se však snažíme, aby následná údržba zahrady byla pro klienta co nejjednodušší, aby ji pokud možno zvládl svépomocí (svými silami, svým časem…).


ODBORNÁ PÉČE: Pokud zákazník uzná, že zahrada potřebuje větší či odbornější péči, rádi tento jeho požadavek splníme.


STŘÍHÁNÍ: K nejzákladnějším údržbovým úkonům patří řez stromů a keřů, stříhání tvarovaných živých plotů, hnojení, odplevelování, údržba trávníku apod. Toto všechno (a ještě mnohem více) jsme schopni dle dohody provádět.

Na další stránce jsou pro Vás vypsány základní termíny a náplň práce v nich.