Veřejný sektor

Potřebou všech lidí i celé společnosti je mít kolem sebe zdravé, účelné, pěkné a bezpečné životní prostředí. V minulých dobách se často na tato přání lidí nebraly příliš ohledy. Některé úpravy byly dříve prováděny necitlivě, nevhodně… Často se potkáváme s příliš zaasfaltovanými plochami návsí bez doplňkové zeleně, s přerostlými a neudržovanými keřovými skupinami, s použitím nevhodných stromů a na nevhodných místech…

 

Ve spolupráci s místními samosprávami se snažíme těmto místům navrátit či nově vytvořit nový vzhled a využití.

 

Máme na paměti poslání návsi jako míst pro setkávání lidí,… potřebu ploch pro sportovní vyžití dětí a mládeže,… hřbitovy jako místa piety a posledního odpočinku,… účelně vedené komunikace pro usnadnění přístupu k důležitým místům,… opravu drobné architektury (křížky, Boží muka, kapličky, památníky,…)… opravy studánky jako pramene čisté vody,… provozní bezpečnost stromů, aby neohrožovaly životy a zdraví lidí…

 

Na základě požadavků zpracujeme návrh (projekt) pro úpravu veřejných ploch – parků, veřejně přístupných zahrad, vodních ploch, hřbitovů, komunikací, okolí pomníků apod.

 

Zajistíme odborné dendrologické posudky stávajících stromů s ohledem na jejich zdravotní stav a provozní bezpečnost, posoudíme jejich perspektivu a zajistíme potřebná opatření – zdravotní a bezpečnostní řez, bezpečnostní vazby apod.

 

Navržené úpravy také kompletně realizujeme jak po stavební, tak po sadovnické (zahradnické) stránce.
Samozřejmě můžeme provádět i následnou pravidelnou či jednorázovou údržbu.