"Po modrém blankytu bělavé páry hynou… "

aneb DENNÍ STÍNOBĚH

animace světla a stínů v zahradě během dne. Při navrhování zahrady, při volbě využití jednotlivých částí zahrady a při zpracovávání osazovacího plánu zahrady počítáme s proměnlivostí stínů vržených překážkami a většími stromy a keři. Nenavrhneme Vám koupací jezírko či bazén v místě, kam slunce nezasvítí, nenavrhneme Vám stínomilné rostliny tam, kam bude celý den svítit slunce… Na animaci vidíte malou zahrádku u domku, k němuž přiléhá krytá terasa s posezením. Skupinka vlevo částečně odcloní terasu od vjezdu na zahradu; kuželovité tůje vpravo od terasy kryjí pohled od sousedního domu; ve středu pohledu od terasy je dominantní světlolistý stromek - bělolistá okrasná vrbička. Vše je doplněno různými kvetoucími keři a trvalkami.


"Spadla z oblakov...!"

aneb PROLEŤTE SE S NÁMI.
Jde o sled axonometrických pohledů na navrženou zahradu, nejprve z velké výšky („satelitní pohled“). Pozorovatel se postupně přibližuje, zahrada se zvětšuje, jsou vidět stále drobnější detaily… Pozorovatel krouží nad zahradou („ptačí pohled“) a prohlíží si ji ze všech stran a z různého nadhledu.


"O dvanácti měsíčkách"

aneb JARO, LÉTO PODZIM, ZIMA, V ZAHRADĚ JE VŽDYCKY PRIMA!
3D animace zahrádky v jednotlivých měsících roku: Je znázorněna proměnlivost zahrady od jara do podzimu i zimní kontrast mezi stálezelenými a opadavými keři a stromy. Barevné jarní rašení, kvetoucí trvalkové záhony, podzimní aspekt okrasných trav a barevného listí stromů. V zimě holé keře a trávník obílí sníh…


"A léta běží, vážení!..."

aneb VÝVOJ ZAHRADY BĚHEM NĚKOLIKA DESETILETÍ

V době výsadby se Vám může zdát, že v zahradě je všechno malé a že se vzrostlé, krásné zahrady nedočkáte. Jistě dočkáte. Trávník můžete mít zelený hned. Už v roce výsadby Vám jistě pokvetou vysazené trvalky a trávy. Keře jsou vzrostlé během několika let a některé pokvetou hned v prvním roce po výsadbě. Velké stromy rostou do krásy několik desetiletí. Pod malebně košatou korunou staré lípy na Vás budou vděčně vzpomínat Vaši vnuci…


"Cesta tam a zase zpátky..."

aneb VIRTUÁLNÍ PROCHÁZKA NAVRŽENOU ZAHRADOU.

Při téhle cestě se můžete projít celou navrženou zahradou od příjezdové cesty, kolem garáže, terasy a dětského hřiště opět k terase, dále kolem krytého bazénu do zadní užitkové části zahrady a přes travnaté hřiště na domácí fotbálek opět kolem terasy zpátky k brance. Uvidíte hlavní navržené části zahrady, potkáte se s paní domácí a jejím psem, můžete posedět s kamarády…Plány, návrhy, studie

Ukázka projektových výkresů a vizualizaci různých projektů.